Пожарна безопасност в обекти

by / събота, 22 февруари 2020 / Published in Пожарна безопасност, Публикации
Пожарогасители и схеми за евакуация, пожарна безопасност

Пожарна безопасност в обекти

Ще разгледаме и ще обясним кратко синтезирани изискванията за пожарна безопасност за най-често срещания тип обекти.

Общи изисквания към пожарогасителите:

 1. Поставят се съгласно схемите за евакуация, или ако не се изискват такива, на видно и лесно достъпно място.
 2. Поставят се заедно като комплект на базата на нормирането (етаж или квадратура).
 3. Поставят се на стойки на стена, в шкафове или на конзоли на пода. Отстояние от пода да е поне 3см и ръкохватката да бъде на не повече от 1.50м от пода.
 4. Мястото се обозначава с указателна табела или стикер.
 5. Осигурява им се годишно техническо обслужване от лицензирана фирма. Договор не е задължителен.
 6. За над 5бр. в обект се води месечен дневник, приложение към наредбата.

Пожарна безопасност в магазин – изисквания:

 1. Пожарогасители – за магазин до 100кв.м. се изисква прахов пожарогасител 6кг, а над 100кв.м. се нормират според вида на продаваните стоки, например за Супермаркети и универсални магазини – на всеки 150кв.м. се изискват прахов пожарогасител 6кг и воден пожарогасител 9л. За Магазин за текстил и обувки например се нормират същите пожарогасители, но на всеки 100кв.м.
 2. Схеми и планове за евакуация – гъстотата на обитаване за магазини с вход от кота терен е един човек на всеки два квадратни метра, което отрежда нужда от схема и план за евакуация при площ над 100кв.м.
 3. Евакуационно осветление – при магазини над 100кв.м., когато е само с един евакуационен изход и над 200кв.м. ако е с два разсредоточени евакуационни изхода.
 4. Противопожарни документи – противопожарна инструкция до 4 души персонал и пълна противопожарна документация за 5 или повече души. Водене на дневник за изключване на тока при площ над 100кв.м. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация веднъж годишно.
 5. Система за пожароизвестяване – изисква се за над 500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 6. Система за пожарогасене – изисква се за над 1500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 7. Вътрешни пожарни кранове – при застроен обем над 5000м3, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 8. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647).

Пожарна безопасност в офис – изисквания:

 1. Пожарогасители – на етаж се изискват прахов пожарогасител 6кг, воден пожарогасител 9л и пожарогасител с въглероден диоксид 5кг, като при наличие на коридорна система, изискването е за всеки 60м коридор.
 2. Схеми и планове за евакуация – гъстотата на обитаване за офис е един човек на квадратен метър, което отрежда нужда от схема и план за евакуация при офис с площ над 50кв.м.
 3. Евакуационно осветление – при офис над 50кв.м., когато е само с един евакуационен изход и над 100кв.м. ако са с два разсредоточени евакуационни изхода.
 4. Евакуационни изходи – до 50 души един изход с минимална светла широчина 0.90м. До 100 души два изхода с минимална светла широчина 0.90м. До 200 души три изхода с минимална светла широчина 0.90м или два изхода с минимална светла широчина 1.2м.
 5. Противопожарни документи – противопожарна инструкция до 4 души персонал и пълна противопожарна документация за 5 или повече души. Водене на дневник за изключване на тока при площ над 100кв.м. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация веднъж годишно.
 6. Система за пожароизвестяване – изисква се за над 500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 7. Система за пожарогасене – изисква се за над 1500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 8. Вътрешни пожарни кранове – при застроен обем над 5000м3, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 9. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647). 

Пожарна безопасност в детски заведения, училища и детски градини – изисквания:

 1. Пожарогасители – на етаж се изискват прахов пожарогасител 6кг и воден пожарогасител 9л.
 2. Схеми и планове за евакуация – изискват се.
 3. Евакуационно осветление – изисква се.
 4. Противопожарни документи – пълна противопожарна документация. Водене на дневник за изключване на тока. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация два пъти годишно. Първата за учебната година е преди края на м.октомври.
 5. Система за пожароизвестяване – изисква се за училища с пиково пребиваване едновременно на повече от 300 човека и за детски градини и ясли над 400кв.м, като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 6. Система за пожарогасене – не се изисква.
 7. Вътрешни пожарни кранове – при застроен обем над 5000м3, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 8. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647). 

Пожарна безопасност в склад – изисквания:

 1. Пожарогасители – нормират се според вида на съхраняваните стоки и квадратурата на склада, като изискванията са различни.
Няколко примера:

Закрит склад за негорими материали в горима опаковка – на всеки 500кв.м. се изискват прахов пожарогасител 6кг и воден пожарогасител 9л.

Закрит склад за техническо имущество, резервни части и детайли –  на всеки 500кв.м. се изискват прахов пожарогасител 6кг, воден пожарогасител 9л и пожарогасител с въглероден диоксид 5кг.

Открит склад за хартия – на всеки 500кв.м. 2бр воден пожарогасител 9л.

Закрит склад за съхранение на леснозапалими и горими течности – на всеки 200кв.м. се изискват 2бр прахов пожарогасител 12кг, 2бр водопенен пожарогасител 9л и 2бр противопожарно одеало тежък тип.

 1. Схеми и планове за евакуация – гъстотата на обитаване за складовете е 1 човек на всеки тридесет квадратни метра, което отрежда нужда от схема и план за евакуация при складове с площ над 1500кв.м.
 2. Евакуационно осветление – съгласно изискванията на чл.55, ал.3 и 4 от Наредба Iз-1971.
 3. Противопожарни документи – противопожарна инструкция за до 4 души персонал и пълна противопожарна документация за 5 или повече души. Водене на дневник за изключване на тока за складове с площ над 100кв.м. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация веднъж годишно.
 4. Система за пожароизвестяване – нормира се според вида на съхраняваните стоки и квадратурата на склада, като изискванията са различни.
Няколко примера:

Закрит склад за негорими материали в горима опаковка – изисква се за над 500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.

Закрит стелажен склад с височина на стелажа над 5.5м –  не се изисква.

Закрит склад за консервирани  млечни и месни храни, плодове и зеленчуци –  изисква се за над 1500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.

 1. Система за пожарогасене – нормира се според вида на съхраняваните стоки и квадратурата на склада, като изискванията са различни.
Няколко примера:

Закрит склад за негорими материали в горима опаковка – изисква се за над 2000кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.

Закрит стелажен склад с височина на стелажа над 5.5м –  изисква се, независимо от площта, като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.

Закрит склад за безалкохолни напитки и бира –  изисква се за над 3000кв.м, като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.

 1. Вътрешни пожарни кранове – при площ на склада над 200кв.м, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 2. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647).
 3. Съществуват ограничения и условности за обособяване на складови помещения в подземни етажи! 

Пожарна безопасност в ресторант и заведение за хранене – изисквания:

 1. Пожарогасители – на всеки 300кв.м. се изискват прахов пожарогасител 6кг и воден пожарогасител 9л.

За кухните се изискват отделно :

Кухни на ток – прахов пожарогасител 6кг и пожарогасител с въглероден диоксид 5кг;

Кухни на течно гориво или газ – прахов пожарогасител 12кг и водопенен пожарогасител 9л;

Кухни на твърдо гориво – на всеки 150кв.м. прахов пожарогасител 6кг и воден пожарогасител 9л.

 1. Схеми и планове за евакуация – гъстотата на обитаване за ресторанти е един човек на всеки квадратен метър, което отрежда нужда от схема и план за евакуация при площ над 50кв.м.
 2. Евакуационно осветление и изходи – при ресторант над 50кв.м., когато е само с един евакуационен изход и над 100кв.м. ако е с два разсредоточени евакуационни изхода. Ресторанти разположени в сутерен са със задължително евакуационно осветление и втори евакуационен изход при възможност на пребиваване на над 15 души или над 300кв.м.
 3. Противопожарни документи – противопожарна инструкция до 4 души персонал и пълна противопожарна документация за 5 или повече души. Водене на дневник за изключване на тока при площ над 100кв.м. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация веднъж годишно.
 4. Система за пожароизвестяване – изисква се за над 500кв.м., а при разположение в сутерен, за над 300кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 5. Система за пожарогасене – не се изисква.
 6. Вътрешни пожарни кранове – при застроен обем над 5000м3, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 7. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647).

Пожарна безопасност в гараж за леки автомобили – изисквания

 1. Пожарогасители – на всеки 400кв.м. се изискват 2бр прахов пожарогасител 6кг, водопенен пожарогасител 9л и противопожарно одеало.
 2. Схеми и планове за евакуация – гъстотата на обитаване за гаражи е двама души за автомобил или двама души на всеки 30кв.м., което отрежда нужда от схема и план за евакуация при площ над 750кв.м. или възможност за паркиране на над 25 автомобила.
 3. Евакуационно осветление – съгласно изискванията на чл.55, ал.3 и 4 от Наредба Iз-1971.
 4. Противопожарни документи – противопожарна инструкция.
 5. Система за пожароизвестяване – изисква се за при надземни едноетажни затворени гаражи над 1000кв.м., при подземни едноетажни гаражи над 700кв.м., при гаражи на две или повече нива над 500кв.м. и при гаражи с паркиране на две или повече нива в рамките на един етаж при над 25 автомобила. За същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 6. Система за пожарогасене – изисква се за при надземни едноетажни затворени гаражи над 7000кв.м., при подземни едноетажни гаражи над 1500кв.м., при гаражи на две или повече нива над 1000кв.м. и при гаражи с паркиране на две или повече нива в рамките на един етаж при над 50 автомобила. За същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 7. Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина – изисква се при затворен гараж с над пет броя МПС, като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 8. Вътрешни пожарни кранове – изискват се при гаражи с над 10 броя МПС, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 9. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647).
 10. Евакуационни изходи – минимум 2бр на етаж, единият от които може да минава през рампата.
 11. Не се допуска паркиране на автомобили с газови уредби в подземни гаражи и паркоместа, освен ако за тях не е обособена зона с инсталирана система за газсигнализация и аварийна вентилационна система. 

Пожарна безопасност в хотел – изисквания:

 1. Пожарогасители – на етаж се изискват прахов пожарогасител 6кг, воден пожарогасител 9л и пожарогасител с въглероден диоксид 5кг, като при наличие на коридорна система, изискването е за всеки 60м коридор. Ако разполагате с помещения от друг клас пожарна безопасност към хотела, например с ресторант, технически помещения и др., те се оборудват отделно съгласно приложението на наредбата.
 2. Схеми и планове за евакуация – изискват се, включително за всяка хотелска стая(на А4).
 3. Евакуационно осветление – съгласно изискванията на чл.55, ал.3 и 4 от Наредба Iз-1971.
 4. Противопожарни документи – пълна противопожарна документация. Водене на дневник за изключване на тока. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация два пъти в годишно. Изпълнява се само от обслужващия персонал на обекта.
 5. Система за пожароизвестяване – изисква се за хотели с над 100 места, като на същата се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма
 6. Система за пожарогасене – не се изисква.
 7. Вътрешни пожарни кранове – при застроен обем над 5000м3, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 8. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647). 

Заключителни идеи:

Има много особености, условности и обстоятелства, които биха могли да променят и повлияят на изискванията. Не се колебайте да изложите своя казус и да получите компетентен отговор на office@gibko-9.com.

4 Responses to “Пожарна безопасност в обекти”

 1. Здравейте, какъв модел пожарогасител е нужен за офис или магазин с квадратура от 16 кв.м? интересувам се и за пожарогасители в автосервиз д св.м не повече от 80кв.м

 2. Станислав Георгиев says : Отговор

  Здравейте,притежавам офис с 4 човека служители,какъв пожарогасител ми е нужен?…Благодаря предварително

 3. Николай Николов says : Отговор

  Здравейте , разполагам с почивна база с 15 бунгала на 1700 кв/м. от кой вид и какви пожарогасители да сложа според изискванията.,трябва ли да са във всяко бунгало или може на две три обозначени места.Имаме 2 работника и посетители не повече от 40.

 4. Златко says : Отговор

  Здравейте.
  Интересувам се за изискванията за пожарна безопасност при производство на бърза закуска, като машините са захранвани с газ?

Вашият коментар

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics