Пожарогасители с въглероден диоксид СО2

Показване на 3 резултата

Пожарогасител с въглероден диоксид СО2 2кг

  • Пожарогасител с въглероден диоксид 2кг
  • Гасителен агент – 2кг СО2
  • За оборудване на обекти

Главната особеност на тези пожарогасители е безопасната и лесна употреба, както и големия процент на ефективност в гасенето на пожари клас B, C и особено при такива, възникнали в електрически съоръжения и инсталации (клас Е).

 

Пожарогасител с въглероден диоксид СО2 30кг

  • Пожарогасител с въглероден диоксид СО2 30кг
  • Гасителен агент – 30кг СО2
  • За оборудване на обекти
  • Возима инсталация

Главната особеност на тези пожарогасители е безопасната и лесна употреба, както и големия процент на ефективност в гасенето на пожари клас B, C и особено при такива, възникнали в електрически съоръжения и инсталации (клас Е).

 

Пожарогасител с въглероден диоксид СО2 5кг

  • Пожарогасител с въглероден диоксид СО2 5кг
  • Гасителен агент – 5кг СО2
  • За оборудване на обекти

Главната особеност на тези пожарогасители е безопасната и лесна употреба, както и големия процент на ефективност в гасенето на пожари клас B, C и особено при такива, възникнали в електрически съоръжения и инсталации (клас Е).