Системи за пожарогасене

Показване на 12 резултата

Висящ автоматичен пожарогасител 6кг ВС

  • Прахов пожарогасител 6кг ВС
  • Гасителен агент – 6кг ВС прах.
  • Стационарен, висящ автоматичен пожарогасител.

Праховите пожарогасителите се използват като основно средство за гасене на пожари от клас A ( твърди горящи и тлеещи вещества ), клас B ( горящи течности ) и клас C ( горящи газове ).

С прахови пожарогасители се оборудват складове и производствени помещения, бензиностанции, гаражи, магазини, автомобили, камиони и селскостопански машини. Не се препоръчва използването на прахови пожарогасители за гасене на пожари, възникнали на оборудване, което може да се повреди или да се развали вследствие на попадане на прахови частици в него.

 

Висящ автоматичен пожарогасител 12кг ВС

  • Прахов пожарогасител 12кг ВС
  • Гасителен агент – 12кг ВС прах.
  • Стационарен, висящ автоматичен пожарогасител.

Праховите пожарогасителите се използват като основно средство за гасене на пожари от клас A ( твърди горящи и тлеещи вещества ), клас B ( горящи течности ) и клас C ( горящи газове ).

С прахови пожарогасители се оборудват складове и производствени помещения, бензиностанции, гаражи, магазини, автомобили, камиони и селскостопански машини. Не се препоръчва използването на прахови пожарогасители за гасене на пожари, възникнали на оборудване, което може да се повреди или да се развали вследствие на попадане на прахови частици в него.