Oнлайн заявка за Договор за АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изпратете Вашата заявка ОНЛАЙН и ще се свържем с Вас скоро за уточняване на всички подробности.

СЕРВИЗ

 • Годишно техническо обслужване
 • Сервиз на пожарогасители и пожарни кранове
 • Хидростатично изпитване
 • Зареждане и презареждане на пожарогасители
 • Собствен транспорт
 • Лицензиран сервиз
Фирмата разполага с лицензиран и оборудван сервиз за ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ и заверка на пожарогасители. Ние зареждаме всички видове носими и возими такива - прахови, водни, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис. Фирмата спазва строго всички процедури по ISO 11602-2 като всички части на сервиза са под денонощно видеонаблюдение. Извършеното обслужване се удостоверява с ПРОТОКОЛ ПО ОБРАЗЕЦ, СТИКЕР С ИНДИВИДУАЛЕН НОМЕР И ПЛОМБА.

За Ваше удобство фирмата предлага собствен транспорт и оборотни пожарогасители за времето на цялата процедура.

ИНСТАЛИРАНЕ

 • Инсталация на всички наши продукти
 • Окабеляване и изграждане на кабелни трасета
 • Изграждане на ел.инсталации
 • Осигуряваме собствен монтаж
 • Извършваме тръбни разводки
 • Изграждане на поливни системи
Добре извършената ИНСТАЛАЦИЯ И МОНТАЖ на пожароизвестителни, пожарогасителни, охранителни и други СИСТЕМИ И ТЕХНИКА, осигуряват тяхната безпроблемна работа и дълъг срок на експлоатация. Инсталацията на такива системи е сложен процес, затова се извършва от хора, които имат знание и опит. Единствено ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНТАЖНИЦИ под ръководството на компетентен инженер могат да извършат и осигурят всички необходими изисквания, определени според нормативните уредби.

Фирма "Гибко" ЕООД предлага инсталаторски услуги за Вашия дом, офис, склад, магазин, производствено помещение, търговски център и т.н.

ПРОЕКТИРАНЕ

 • Изготвяне на проекти
 • Съгласуване на проекти
 • Изготвяне на план-схеми
 • Изготвяне на досиета
 • Консултации
Предоставяме пълна гама от услуги в областта на пожарната безопасност: от изработването на проектна документация до съгласуването ѝ със съответната институция. Нашият ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ има дългогодишен опит в изготвянето на проекти, свързани с пожарната и аварийна безопасност. Разработването на ПРОЕКТИ за пожарогасителни, пожароизвестителни, охранителни инсталации и системи за газсигнализация се осъществява в съответствие с действащите ПРОТИВОПОЖАРНИ НОРМИ.

Изготвяме проекти, план-схеми за евакуация, досиета за пожарна и аварийна безопасност. Извършваме консултации.

КОМПЛЕКСНА ПРОТИВОПОЖАРНА ПОДДРЪЖКА


 • Изработване и обновяване на противопожарно досие за обектите в експлоатация
 • Изработване на схеми за евакуация
 • Оборудване с необходимото количество пожаротехнически средства
 • Обезпечаване на обекта с указателни знаци
 • Провеждане на периодични и встъпителни инструктажи
 • Практически занятия за работа и употреба на пожарогасители и противопожарна техника
 • Провеждане на учебна евакуация
 • Водене на месечни дневници
 • График и следене за осъществяване на всички необходими периодични сервизни и абонаментни мероприятия
 • Съдействие при проверки на контролните органи и изпълнение на предписания
 • Съгласуване и утвърждаване на документи и проекти
 • Съдействие при преустройства и промяна на предназначението
 • Безплатни и неограничени консултации

 • Фирма "Гибко" ЕООД предлага качествено изпълнение на услугите от квалифицирани и опитни специалисти. За повече информация можете да се обадите на посочените телефони или да ни посетите на място.  СЕРВИЗНИ УСЛУГИ

  Качествени услуги в бързи срокове!!!

  „Гибко“ ЕООД разполага с лицензиран и оборудван сервиз за техническо обслужване и заверка на пожарогасители. Ние спазваме строго всички процедури съгласно ISO 11602-2. Извършеното сервизно обслужване се удостоверява с протокол по образец, стикер с индивидуален номер и пломба, а всички части на сервиза са под денонощно видео- наблюдение. За Ваше удобство фирмата предлага собствен транспорт и оборотни пожарогасители за времето на цялата процедура.

  Сервиз на пожарогасителиСервиз на пожарогасители

  Зареждаме и презареждаме всички видове пожарогасители – прахови, водни, водопенни и с въглероден диоксид.

  Подмяна на резервни части Подмяна на резервни части

  Извършваме подмяна на резервни части и компоненти за всички видове пожарогасители. Транспорта от нас.

  Хидростатично изпитванеХидростатично изпитване

  Извършваме хидростатично изпитване на пожарогасители – веднъж на 10 (десет) години, съгласно ISO 11602-2

  Сервиз на пожарни крановеСервиз на пожарни кранове

  Предлагаме сервиз на пожарни кранове. Извършваме измерване на налягане и дебит на пожарен кран.

  Годишно техническо обслужванеГодишно техническо обслужване

  Извършваме годишно техническо обслужване на пожарогасители, пожарни кранове и евакуационно осветление.

  Лицензиран сервизЛицензиран сервиз

  Заверка на пожарогасители. Издаване на протокол по образец за пожарогасители и за пожарни кранове.


  АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА

  Абонаментно обслужване при максимално изгодни условия!!!

  Съгласно изискванията на Наредба 8121з-647, на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации, на пожарогасителите и всички противопожарни системи в даден обект, трябва да бъдат извършвани профилактики. Фирма "Гибко" ЕООД предлага абонаментен сервиз със сключване на договор, при максимално изгодни условия. Извършваме ежемесечно и годишно обслужване.
  Доверете ни се и оставете ние да следим нещата вместо Вас.

  Пожарогасители

  Ежемесечно обслужване с регистрация в дневник и годишно техническо обслужване, при необходимост презареждане и ремонт на пожарогасителите, сервизна регистрация и издаване на протокол по образец, стикер и пломба.

  Системи за пожароизвестяване

  Ежемесечен оглед на възлите, проверка на настройките и работата на инсталациите от датчиците в режим Пожар и Повреда. Проверка на изнесените светлинни и звукови сигнализатори, работа в авариен режим и т.н.

  Системи за пожарогасене

  Ежемесечен оглед на тръбопроводите и спринклерните глави, контрол на крановете, показания на манометрите и помпените станции. Проверка в режим ПОЖАР на инсталациите и изнесените звукови и светлинни сигнализатори, както и др.

  Пожарни кранове

  Месечен контрол и осъществяване на годишно техническо обслужване на пожарни кранове.

  Противопожарна техника

  Извършваме годишна проверка на евакуационно осветление и друга противопожарна техника.

  Системи за управление на дим и топлина

  Извършваме поддръжка съгласно изискванията на Наредба 8121з-647.

  ИНСТАЛАЦИЯ И МОНТАЖ

  Инсталация на пожарогасители и противопожарна техника

  Фирма „Гибко“ ЕООД предлага инсталиране на пожарогасители и противопожарна техника на ниски цени. Нашите висококвалифицирани специалисти качествено извършват монтаж в съответствие с всички приложими изисквания и установени срокове. Към противопожарна техника се отнасят: пожарни хидранти, пожарни кранове, пожарни табла и други. Те спомагат за изгасването на пожара в ранния му стадий и за предотвратяване разпространението на огъня.


  Предимства на работата с нас :

 • качествено обслужване
 • професионален монтаж
 • бързо изпълнение
 • ниски цени

 • За повече информация относно инсталирането на пожарогасители и противопожарна техника, както и за приблизителната цена на монтажа, можете да разберете, като се обадите на посочените телефони в сайта.

  Изграждане на системи за пожароизвестяване

  Инсталирането на пожароизвестителни системи се извършва по специално разработен проект. По правило, ние работим върху собствени проекти, за да изградим най-ефективна система за Вашия дом, офис или обект. Въпреки това е възможна опция за инсталиране по проект на друга фирма.


  Услугата, която предлагаме за изграждане на система за пожароизвестяване включва:

 • Доставяне на материали и оборудване. Проверка на качеството
 • Полагане на кабелни трасета (за кабелни системи)
 • Инсталиране на крайни устройства (извещателни, приемно-контролни, предаватели и т.н.)
 • Съчетаване с техническите спецификации на сградата (вентилация, асансьори, контрол на достъпа и т.н. в режим ПОЖАР)
 • Въвеждане в експлоатация на пожароизвестителната система
 • Изготвяне на екзекутивна документация
 • Обучение как се ползва системата

 • Крайната цена за изграждане на система за пожароизвестяване се изчислява за всеки конкретен обект индивидуално и зависи от различни фактори като: размер и брой стаи, тип система, условия за монтаж и т.н.

  За допълнителна информация можете да се обадите на посочените телефони или да ни посетите на място.

  Изграждане на системи за пожарогасене

  Нашата фирма има богат опит в изграждането на всички видове системи за пожарогасене (водни, прахови, газови), както и в тяхната поддръжка. Целият процес се извършва качествено и в най-бързи срокове от квалифицирани и опитни професионалисти, съгласно всички нормативни изисквания. Ние изграждаме системи на обекти с различно предназначение: търговски, спортни, рзвлекателни и многофункционални обекти, производствени предприятия, складови помещения и офис-административни центрове.


  Цената за изграждане на пожарогасителна система се определя индивидуално за всеки обект въз основа на вида и сложността на системата, площта на обекта, количеството материали и оборудване и т.н.

  Възлагайки ни изпълнението на цялата работа – от проектирането до монтажа и пускане в експлоатация, можете да бъдете сигурни, че ще получите най-ефективната система на най-ниската цена в цяла България.

  За повече информация се обадете на посочените телефони или ни посетете на място, където нашите специалисти ще ви разяснят всичко до детайли.

  Изграждане на системи за газсигнализация

  Фирма „Гибко“ ЕООД предлага изграждане на системи за газсигнализация в битови и промишлени помещения.

  За изграждането на такива системи е от голямо значение правилния подбор на детектори и устройства, избиране на точните места за поставянето им, както и изграждането на кабелни трасета. Ние предлагаме продукти и системи, които можете да разгледате на сайта.

  Цената се определя в зависимост от вида на системата, броя на устройствата и размера на извършената работа.

  В нашата фирма изграждането на системата за газсигнализация се извършва от специалисти, с технически познания. Имаме изградени системи из цялата страна.

  За допълнителна информация, можете да ни контактирате на посочените телефони.

  Изграждане на системи за охрана

  Инсталирането на охранителна система се извършва според зададената техническа спецификация на Клиента или съгласно разработен проект. Целият процес се извършва в съответствие с договорен график с Клиента.


  Процесът на изграждане на система за охрана се състои от няколко етапа:

 • Доставяне на необходимото оборудване и материали
 • Изграждане на кабелни трасета
 • Монтаж на устройствата (датчици, сензори, предаватели и др.)
 • Предварително въвеждане в експлоатация и конфигуриране на монтираното оборудване
 • Изготвяне на екзекутивна документация
 • Обучение как се ползва системата


 • Цената на услугата зависи от площта на обекта, сложността на системата и условията за монтаж. За определяне на стойността на оборудването и монтажните дейности е необходимо да ни предоставите проект, а ако все още нямате такъв, то тогава нашите експерти могат да Ви го изготвят.
  За повече информация, можете да се обадите на посочените телефони или да ни посетите на място.

  Изграждане на системи за видеонаблюдение

  За съвременния ритъм на живот и желанието да се гарантира максимална безопасност, както в дома, така и на работното място, системата за видеонаблюдение не е лукс, а необходимост.

  Фирма „Гибко“ ЕООД предлага цялостно изграждане на системи за видеонаблюдение. Независимо от това, в какви условия и на какъв обект ще се изгражда системата, опитът на нашите специалисти ни позволява да гарантираме качествено изпълнение в установените срокове. Графикът на работа се договаря с Клиента.


  Инсталирането на система за видеонаблюдение се състои от няколко етапа:

 • Избиране на материалите и оборудването, което ще се инсталира. Доставянето му на обекта.
 • Изграждане на кабелни трасета
 • Монтиране на видеокамерите
 • Интегриране с други системи: контрол на достъпа, охранителна система и т.н.
 • Въвеждане в експлоатация и конфигуриране на настройките
 • Обучение как се ползва системата

 • Едно от основните ни предимства е индивидуалния подход към всеки клиент. Цената за изграждане на система за видеонаблюдение също е индивидуална и зависи от типа система, техническите характеристики на техниката (черно-бяло/цветно изображение, висока/ниска резолюция), оборудването и материалите, необходими за извършването на монтажа и др.

  За повече информация се свържете с нас.

  Изграждане на ел.инсталации

  В строителството, между едно от най-важните неща спада изграждането на ел.инсталации. Това, което е от особено значение е работата да се извърши възможно най-професионално. Всяка евентуална грешка може да предизвика нежелани последици (прегряване, пожар).
  Фирма „Гибко“ ЕООД предлага качествено изграждане на електроинсталации. Използваме най-съвременни решения и оборудване. Нашият опитен инженерски и технически кадър гарантира качествено изпълнение. Всеки етап на работа се извършва съгласно мерките за безопасност и установените регламенти.
  Услугата, която предлагаме за изграждане на ел.инсталация включва:

 • Проект – опис на желаните характеристики на електроинсталацията от страна на Клиента
 • Съставяне на схема
 • Спецификация на материалите
 • Цялостно електроизграждане
 • Цената за изграждане на ел.инсталация се определя, в зависимост от площта на обекта, количеството работа, техническите спецификации и т.н. Ако желаете да получите допълнителна информация и приблизителна цена, обадете ни се или ни посетете на място.

  Изграждане на тръбни разводки

  Една от предлаганите услуги в нашата фирма е изграждане на тръбни разводки. Натрупания през годините опит, както и наличието на модерно оборудване ни позволява да гарантираме високо качество на извършената работа.

  Наши клиенти са както малки частни фирми, така и големи общински предприятия.

  Цената за изграждане на тръбни разводки се определя в зависимост от спецификациите на работата, обекта и т.н.

  Ако желаете да се възползвате от нашите услуги, можете да се обадите на телефоните, посочени на сайта и нашите специалисти ще Ви дадат допълнителна информация.

  Окабеляване и изграждане на кабелни трасета

  Фирма „Гибко“ ЕООД извършва окабеляване и изграждане на кабелни трасета, както за малки, така и за големи обекти. Осъществяваме и структурно окабеляване.

  Имаме дългогодишен опит в сферата на строително-монтажни дейности. Извършваме бързо и качествено окабеляване. При нас работят екип от професионалисти – инженери, техници и монтажници. Полагаме кабелни трасета за противопожарни и охранителни системи.

  За повече информация относно услугата и цената за окабеляване и изграждане на кабелни трасета се свържете с нас.

  Изграждане на поливни системи

  Фирма „Гибко“ ЕООД предлага цялостно решение – от планиране до изграждане на поливни системи за напояване на паркове, градини, както и за поливане на футболни и голф игрища.

  Имаме дългогодишен опит и квалифицирани работници в изграждането на поливни системи. Наши клиенти са както малки частни фирми, така и големи общински предприятия. Имаме изградени поливни системи из цялата страна.

  Всяко изграждане на поливна система е индивидуално, затова и цената на услугата е индивидуална.

  За повече информация се свържете с нас на посочените телефони.

  Изграждане на системи за сухо строителство

  Сухото строителство се прилага в областта на интериорния и екстериорния дизайн и се основава на използването на гипсокартон за изграждането на преградни стени, окачени тавани, плаващи подове и т.н. Системата включва монтирането на леки метални подконструкции, поставяне на инсталации, изолации и облицовки.

  Системата на сухо строителство реализира всичките Ви желания, свързани с регулиране на жилищни или търговски площи: сухо, бързо, чисто и евтино – от пода до тавана.

  Фирма „Гибко“ ЕООД предлага изграждане на системи за сухо строителство – стени и тавани от гипсокартон на изгодни цени.

  Нашите майстори са с дългогодишен опит в сферата на строително-монтажните дейности. Цената на услугата е индивидуална според вида и размера на работата.

  За повече информация и приблизителна цена се свържете с нас на посочените телефони.

  Други монтажни и странични дейности

  • Изграждане на системи за отопление на улуци и водосточни тръби.
  • Структурно окабеляване.
  • Автоматизация, управление и синхронизиране на процеси.
  • Изрязване на плотер.
  • Изработване на табели.
  • Дигитален печат.
  • Векторна и растерна графична обработка.

  ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

  • Изготвяме проекти за пожарогасителни, пожароизвестителни, охранителни инсталации и системи за газсигнализация.
  • Разработването на проектите е съгласно изискванията на С ПБЗН, застрахователните компании и фирмите, извършващи охранителна дейност.
  • Изготвяме план-схеми за евакуация, съгласно Приложение No.2 към чл.11, ал.1, част 3 от Наредба 8121з-647/01.10.2014г.
  • Извършваме консултации за пожарна и аварийна безопасност при узаконяване на обекти, предстоящи проверки и т.н.
  • Изготвяме досие за пожарна и аварийна безопасност по Наредба 8121з-647/01.10.2014г.
  • Изготвяме проекти – част „Пожарна безопасност“.

  Изготвяне на проект за Пожароизвестителна инсталация

  Изработването на проект за пожароизвестителна инсталация е първата и най-важна стъпка, тъй като, именно тогава се избират основните компоненти: тип сигнализация, оборудване, материали. Също така се определят местата за разполагане на датчиците, устройствата и трасетата, по които ще минават кабелите.
  Такъв проект се разработва за всеки обект поотделно, като се вземат предвид съществуващите регулаторни изисквания и желания на Клиента.
  Процесът на проектиране на автоматични пожароизвестителни инсталации, включва следните стъпки :

 • Подготовка на данните (архитектурно-строителни чертежи, помещения, съоръжения)
 • Проверка от наш специалист „на място“ (проучване, измерване, проверка на данните)
 • Съставяне на техническите спецификации и подписването им (от Клиента)
 • Изработка на проекта
 • Съгласуване на проекта в съответните институции (по желание)
 • Предоставяне на проекта на Клиента
 • Стойността на проекта зависи от площта на обекта, сложността на системата, етапа на проектиране и т.н. За приблизителната цена можете да се обърнете към нашите специалисти.

  Изготвяне на проект за Пожарогасителна инсталация

  Преди началото на инсталирането на пожарогасителната система е необходимо да се изготви проект. Според резултатите от проучването на обекта и въз основа на техническите му специфичности, нашите проектанти определят типа на системата (прахова, водна, газова и т.н.), вида на гасенето (локално или по обем), необходимото оборудване и материали. Проектирането на пожарогасителна инсталация се извършва в съответствие със съществуващите разпоредби, като се взима предвид планирания бюджет. По желание на Клиента проекта се съгласува със съответните институции.

  Ние имаме богат опит в проектирането, инсталирането и поддръжката на пожарогасителни системи. Работим бързо и ефективно.

  Стойността на проекта за пожарогасителна инсталация зависи от площта на обекта, типа и сложността на инсталацията и т.н. За приблизителна цена можете да се обадите на посочените телефони или да ни посетите на място.

  Изготване на план-схеми за евакуация

  План за евакуация: щателно разработена схема (графическа част), на която са указани пътищата за евакуация, основните и аварийни изходи, установените правила на поведение на хората (текстова част), редът и последователността на действията при аварийни ситуации.

  План за евакуация се разработва както при организирането на специални мероприятия, така и при обекти, които се въвеждат в експлоатация. Изготвяме всички видове планове за евакуация, а именно: етажни, секционни, локални и общи. Всеки план за евакуация се закача на точно определено за целта място. Отбелязва се текущото местоположение с точка „Вие се намирате тук“. Това се отнася за всички планове за евакуация.

  Разработването на план за евакуация включва в себе си:

 • Разработка на плановете от нашите специалисти, заснемане на архитектурното разпределение и изчертаване във векторен вид.
 • Съгласуване с Поръчителя за изработените чертежи.
 • Печат на плановете за евакуация. Различен формат и ламиниране.
 • Подпис на Поръчителя на всеки план за евакуация.
 • Правилно разработен план за евакуация може да Ви спести време и трудности при евакуацията. За да направите поръчка или да получите подробна информация, можете да се свържете с нас.

  Изготвяне на проект за Система за газсигнализация

  Един от основните елементи при някои пожарни системи за безопасност е газсигнализацията, която реагира на газ. Системата за газсигнализация е предназначена изключително за мониторинг на взривоопасни газове и пари във въздуха. При превишени норми на концентрация на газ във въздуха се включва визуална и звукова сигнализация. Така, газсигнализацията ефективно контролира, а при необходимост бързо известява за промени, настъпили в помещението (изтичане на газ) и по този начин позволява да се избегне рискът от взривоопасна ситуация.

  Ние предлагаме изготвянето на проект и професионален монтаж на системи за газсигнализация във Вашия дом, производствено помещение, ресторант и други. Нашите системи са с естетичен външен вид и ще се впишат във всяка обстановка.

  За повече информация и ценова листа се свържете с нас.

  Изготвяне на проект за Охранителна система

  Охранителната система е предназначена за защита на имуществото и хората от престъпни деяния, непозволено проникване и т.н. Може да се интегрира с пожароизвестителни системи, контрол на достъпа и видеонаблюдение.

  Фирма „Гибко“ ЕООД има значителен опит в проектирането на охранителни системи – от малки магазини до многофункционални офиси, промишлени и складови помещения. Ние предлагаме изготвяне на индивидуален проект за всеки Клиент.

  Етапи на работа:

 • Получаване на данни от Клиента (планове и чертежи, площ на обекта, съоръжения)
 • Изпращане на наш специалист „на място“ ( за измервания, проверка на първоначалните данни, технически спецификации)
 • Съгласуване на изискванията и техническите характеристики (подпис на Клиента)
 • Изработване на проект
 • Предоставяне на готов проект на Клиента
 • Цената на проекта зависи от различни фактори като: големината на обекта, сложността на системите, количеството на работа и т.н. За приблизителна цена можете да се обърнете към нашите специалисти на посочените телефони или да ни посетите на място.

  Пожарна и аварийна безопасност

 • Изготвяме проекти и цялата необходима документация за Част „Пожарна и аварийна безопасност“.
 • Изготвяме досиета за Пожарна и аварийна безопасност, съгласно Наредба 8121з-647/01.10.2014г.
 • Извършваме консултации за Пожарна и аварийна безопасност при узаконяване на обекти, предстоящи проверки и т.н.
 • За повече информация можете да се свържете с нас на посочените телефони или да ни посетите на място.

  TOP

  newspaper templates - theme rewards

  Web Analytics