Противопожарно обследване на обект и оценка на риска от пожар Много чуждестранни дружества и организации, ситуирани у нас, подлежат на различни одити и контрол от стандарти и организации, които изискват периодичен документ за оценка на риск от пожар. Същият е необходим и на застрахователите относно определяне на интереса при застраховане на конкретен обект. Документът, който

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics