Пожароизвестяване – поддръжка, обслужване и абонамент

by / сряда, 19 ноември 2014 / Published in Публикации
Пожароизвестяване, Пожароизвестители

Съгласно чл.22, ал.1, т.1 от Наредба № 8121з-647, за пожароизвестителните системи изградени в обектите в експлоатация се изисква месечна поддръжка и обслужване. Това се извършва на базата на абонаментен договор сключен с юридически лица, получили лиценз по Наредба № Iз-2815 относно „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове”. Лицензът трябва да е валиден за съответната област или за цялата страна.

За всяка обслужвана пожароизвестителна система и инсталация се въвежда паспорт/дневник, в който се отразява всяко събитие с дата и час, независимо от неговото естество – обслужване, повреда, сработване и т.н. В графата за препоръки и вложени резервни части е лесно да се проследи всичко необичайно, което се е случило по възлите на инсталацията, както и кое е сменено/ремонтирано и кои елементи са в гаранция.

На всяко тримесечие и годишно разработваме протокол за ПИС по образец с опис за извършения преглед: проверка на резервно захранване, съпротивление и ток на линия, лъчеви комплекти, сигнални устройства, вериги лъчи, обслужване и профилактично задействане на пожароизвестители, както и подменени дефектни части, ако има такива.

За всеки конкретен обект е предвидено време за реакция при аварийно повикване, вариращо между 4 и 24 часа, в зависимост от специфичните изисквания на възложителя, като всички обслужвани от „Гибко-9” ЕООД обекти са с неограничен брой безплатни сервизни посещения.

Предлагаме също така 10% отстъпка от резервните елементи за редица български и чуждестранни производители, както и конкурентни цени при нужда от преработка на системата – ново окабеляване, датчици и т.н.

Фирмата разполага с професионални тестери за всички видове пожарни детектори. Например, оптично-димните пожароизвестители, представляващи над 90% от всички детектори в експлоатация, се сработват посредством телескопично приспособление, патентовано в САЩ, с помощта на което се достига височина от над 5 метра. Редовното впръскване на специален аерозол почиства оптичните им камери, подсигурява безпроблемна работа на детектора и нисък процент на фалшиво сработване в дългосрочен план.

Извършваме абонаментно обслужване и поддръжка на конвенционални и адресируеми системи на Унипос, Bentel, Matrix, Saffire, Mag, Siemens, Ziton, Kentec и др.

Ниски цени, без конкуренция!

 

Пожароизвестяване – поддръжка, обслужване и абонамент

One Response to “Пожароизвестяване – поддръжка, обслужване и абонамент”

  1. Необходима ли е система за пожароизвестяване в голям по площ цветарски магазин или е достатъчно да се сложат само пожарогасители?

Вашият коментар

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics