Пожарогасител за кола – изисквания и монтаж

by / събота, 30 август 2014 / Published in Публикации
Пожарогасител за кола

Как да изберем правилен пожарогасител за кола ?

Пожарогасител за кола – изисквания и монтаж

Съгласно Закона за движение по пътищата Чл. 139. (2) т.3, движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства се оборудват с пожарогасител. При проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, ако те не бъдат окомплектовани с пожарогасител, водачът на автомобила носи отговорност и може да му бъде наложена глоба.

Изисквания

При избор на пожарогасител за кола трябва да имате в предвид следното:Съгласно изготвено становище от Главна дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението ”, минималното изискване, на което трябва да отговаря всеки пожарогасител за кола е според минималната гасителна ефективност, в зависимост от обема или масата на гасителното вещество :

  • за пожарогасители, които са заредени с прах и халон, минималното количество е 1кг.
  • за водни или водопенни пожарогасители, минималното количество е 2 литра.
  • за пожарогасители, заредени с въглероден диоксид, минималното количество е 2 кг.

Всички предлагани на пазара спрей флакони НЕ отговарят на изискването за минимално количество за зареждане на носим пожарогасител за кола, затова е важно да знаете, че превозното средство ще се счита, че не е оборудвано с пожарогасител, когато за такъв се представи спрей флакон за пожарогасене.

Един пожарогасител се счита годен за употреба, само ако е преминал техническо обслужване. Техническата изправност на пожарогасител за кола се установява на място, при прегледа на трайно закрепения стикер на корпуса на уреда, който трябва да съдържа най-малко следната информация :

  • индивидуален номер на стикера ;
  • наименованието на търговеца, извършил техническото обслужване ;
  • номер на полученото разрешение за осъществяване на дейността ;
  • адрес за кореспонденция ;
  • вид на извършеното обслужване ;
  • краен срок за извършване на следващо обслужване ;

Фирма „Гибко-9“ ЕООД предлага всякакъв вид пожарогасител за кола, по Ваш избор. Извършваме още монтаж и сервизно обслужване.

ПРАХОВИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ТУК >>>

ВОДНИ И ВОДОПЕННИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ТУК >>>

ПОЖАРОГАСИТЕЛИ С ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ТУК >>>

Монтаж на пожарогасител за кола

При монтажа на пожарогасител във Вашия автомобил, едно от най-важните условия е той да бъде леснодостъпен, за да може бързо и ефикасно да се справите с проблем, ако възникне опасна ситуация. Надяваме се, че в наше лице Вие ще намерите надежден партньор, който да спомогне за осигуряването на Вашата безопасност на пътя.

Пожарогасител за кола

Пожарогасител за кола

Пожарогасител за кола

Пожарогасител за кола

Вашият коментар

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics