Пожарна безопасност в обекти

by / събота, 22 февруари 2020 / Published in Пожарна безопасност, Публикации
Пожарогасители и схеми за евакуация, пожарна безопасност

Пожарна безопасност в обекти

Ще разгледаме и ще обясним кратко синтезирани изискванията за пожарна безопасност за най-често срещания тип обекти.

Общи изисквания към пожарогасителите:

 1. Поставят се съгласно схемите за евакуация, или ако не се изискват такива, на видно и лесно достъпно място.
 2. Поставят се заедно като комплект на базата на нормирането (етаж или квадратура).
 3. Поставят се на стойки на стена, в шкафове или на конзоли на пода. Отстояние от пода да е поне 3см и ръкохватката да бъде на не повече от 1.50м от пода.
 4. Мястото се обозначава с указателна табела или стикер.
 5. Осигурява им се годишно техническо обслужване от лицензирана фирма. Договор не е задължителен.
 6. За над 5бр. в обект се води месечен дневник, приложение към наредбата.

Пожарна безопасност в магазин – изисквания:

 1. Пожарогасители – за магазин до 100кв.м. се изисква прахов пожарогасител 6кг, а над 100кв.м. се нормират според вида на продаваните стоки, например за Супермаркети и универсални магазини – на всеки 150кв.м. се изискват прахов пожарогасител 6кг и воден пожарогасител 9л. За Магазин за текстил и обувки например се нормират същите пожарогасители, но на всеки 100кв.м.
 2. Схеми и планове за евакуация – гъстотата на обитаване за магазини с вход от кота терен е един човек на всеки два квадратни метра, което отрежда нужда от схема и план за евакуация при площ над 100кв.м.
 3. Евакуационно осветление – при магазини над 100кв.м., когато е само с един евакуационен изход и над 200кв.м. ако е с два разсредоточени евакуационни изхода.
 4. Противопожарни документи – противопожарна инструкция до 4 души персонал и пълна противопожарна документация за 5 или повече души. Водене на дневник за изключване на тока при площ над 100кв.м. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация веднъж годишно.
 5. Система за пожароизвестяване – изисква се за над 500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 6. Система за пожарогасене – изисква се за над 1500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 7. Вътрешни пожарни кранове – при застроен обем над 5000м3, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 8. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647).

Пожарна безопасност в офис – изисквания:

 1. Пожарогасители – на етаж се изискват прахов пожарогасител 6кг, воден пожарогасител 9л и пожарогасител с въглероден диоксид 5кг, като при наличие на коридорна система, изискването е за всеки 60м коридор.
 2. Схеми и планове за евакуация – гъстотата на обитаване за офис е един човек на квадратен метър, което отрежда нужда от схема и план за евакуация при офис с площ над 50кв.м.
 3. Евакуационно осветление – при офис над 50кв.м., когато е само с един евакуационен изход и над 100кв.м. ако са с два разсредоточени евакуационни изхода.
 4. Евакуационни изходи – до 50 души един изход с минимална светла широчина 0.90м. До 100 души два изхода с минимална светла широчина 0.90м. До 200 души три изхода с минимална светла широчина 0.90м или два изхода с минимална светла широчина 1.2м.
 5. Противопожарни документи – противопожарна инструкция до 4 души персонал и пълна противопожарна документация за 5 или повече души. Водене на дневник за изключване на тока при площ над 100кв.м. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация веднъж годишно.
 6. Система за пожароизвестяване – изисква се за над 500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 7. Система за пожарогасене – изисква се за над 1500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 8. Вътрешни пожарни кранове – при застроен обем над 5000м3, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 9. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647). 

Пожарна безопасност в детски заведения, училища и детски градини – изисквания:

 1. Пожарогасители – на етаж се изискват прахов пожарогасител 6кг и воден пожарогасител 9л.
 2. Схеми и планове за евакуация – изискват се.
 3. Евакуационно осветление – изисква се.
 4. Противопожарни документи – пълна противопожарна документация. Водене на дневник за изключване на тока. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация два пъти годишно. Първата за учебната година е преди края на м.октомври.
 5. Система за пожароизвестяване – изисква се за училища с пиково пребиваване едновременно на повече от 300 човека и за детски градини и ясли над 400кв.м, като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 6. Система за пожарогасене – не се изисква.
 7. Вътрешни пожарни кранове – при застроен обем над 5000м3, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 8. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647). 

Пожарна безопасност в склад – изисквания:

 1. Пожарогасители – нормират се според вида на съхраняваните стоки и квадратурата на склада, като изискванията са различни.
Няколко примера:

Закрит склад за негорими материали в горима опаковка – на всеки 500кв.м. се изискват прахов пожарогасител 6кг и воден пожарогасител 9л.

Закрит склад за техническо имущество, резервни части и детайли –  на всеки 500кв.м. се изискват прахов пожарогасител 6кг, воден пожарогасител 9л и пожарогасител с въглероден диоксид 5кг.

Открит склад за хартия – на всеки 500кв.м. 2бр воден пожарогасител 9л.

Закрит склад за съхранение на леснозапалими и горими течности – на всеки 200кв.м. се изискват 2бр прахов пожарогасител 12кг, 2бр водопенен пожарогасител 9л и 2бр противопожарно одеало тежък тип.

 1. Схеми и планове за евакуация – гъстотата на обитаване за складовете е 1 човек на всеки тридесет квадратни метра, което отрежда нужда от схема и план за евакуация при складове с площ над 1500кв.м.
 2. Евакуационно осветление – съгласно изискванията на чл.55, ал.3 и 4 от Наредба Iз-1971.
 3. Противопожарни документи – противопожарна инструкция за до 4 души персонал и пълна противопожарна документация за 5 или повече души. Водене на дневник за изключване на тока за складове с площ над 100кв.м. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация веднъж годишно.
 4. Система за пожароизвестяване – нормира се според вида на съхраняваните стоки и квадратурата на склада, като изискванията са различни.
Няколко примера:

Закрит склад за негорими материали в горима опаковка – изисква се за над 500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.

Закрит стелажен склад с височина на стелажа над 5.5м –  не се изисква.

Закрит склад за консервирани  млечни и месни храни, плодове и зеленчуци –  изисква се за над 1500кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.

 1. Система за пожарогасене – нормира се според вида на съхраняваните стоки и квадратурата на склада, като изискванията са различни.
Няколко примера:

Закрит склад за негорими материали в горима опаковка – изисква се за над 2000кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.

Закрит стелажен склад с височина на стелажа над 5.5м –  изисква се, независимо от площта, като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.

Закрит склад за безалкохолни напитки и бира –  изисква се за над 3000кв.м, като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.

 1. Вътрешни пожарни кранове – при площ на склада над 200кв.м, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 2. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647).
 3. Съществуват ограничения и условности за обособяване на складови помещения в подземни етажи! 

Пожарна безопасност в ресторант и заведение за хранене – изисквания:

 1. Пожарогасители – на всеки 300кв.м. се изискват прахов пожарогасител 6кг и воден пожарогасител 9л.

За кухните се изискват отделно :

Кухни на ток – прахов пожарогасител 6кг и пожарогасител с въглероден диоксид 5кг;

Кухни на течно гориво или газ – прахов пожарогасител 12кг и водопенен пожарогасител 9л;

Кухни на твърдо гориво – на всеки 150кв.м. прахов пожарогасител 6кг и воден пожарогасител 9л.

 1. Схеми и планове за евакуация – гъстотата на обитаване за ресторанти е един човек на всеки квадратен метър, което отрежда нужда от схема и план за евакуация при площ над 50кв.м.
 2. Евакуационно осветление и изходи – при ресторант над 50кв.м., когато е само с един евакуационен изход и над 100кв.м. ако е с два разсредоточени евакуационни изхода. Ресторанти разположени в сутерен са със задължително евакуационно осветление и втори евакуационен изход при възможност на пребиваване на над 15 души или над 300кв.м.
 3. Противопожарни документи – противопожарна инструкция до 4 души персонал и пълна противопожарна документация за 5 или повече души. Водене на дневник за изключване на тока при площ над 100кв.м. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация веднъж годишно.
 4. Система за пожароизвестяване – изисква се за над 500кв.м., а при разположение в сутерен, за над 300кв.м., като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 5. Система за пожарогасене – не се изисква.
 6. Вътрешни пожарни кранове – при застроен обем над 5000м3, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 7. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647).

Пожарна безопасност в гараж за леки автомобили – изисквания

 1. Пожарогасители – на всеки 400кв.м. се изискват 2бр прахов пожарогасител 6кг, водопенен пожарогасител 9л и противопожарно одеало.
 2. Схеми и планове за евакуация – гъстотата на обитаване за гаражи е двама души за автомобил или двама души на всеки 30кв.м., което отрежда нужда от схема и план за евакуация при площ над 750кв.м. или възможност за паркиране на над 25 автомобила.
 3. Евакуационно осветление – съгласно изискванията на чл.55, ал.3 и 4 от Наредба Iз-1971.
 4. Противопожарни документи – противопожарна инструкция.
 5. Система за пожароизвестяване – изисква се за при надземни едноетажни затворени гаражи над 1000кв.м., при подземни едноетажни гаражи над 700кв.м., при гаражи на две или повече нива над 500кв.м. и при гаражи с паркиране на две или повече нива в рамките на един етаж при над 25 автомобила. За същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 6. Система за пожарогасене – изисква се за при надземни едноетажни затворени гаражи над 7000кв.м., при подземни едноетажни гаражи над 1500кв.м., при гаражи на две или повече нива над 1000кв.м. и при гаражи с паркиране на две или повече нива в рамките на един етаж при над 50 автомобила. За същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 7. Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина – изисква се при затворен гараж с над пет броя МПС, като за същата се сключва договор за периодична проверка с лицензирана фирма.
 8. Вътрешни пожарни кранове – изискват се при гаражи с над 10 броя МПС, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 9. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647).
 10. Евакуационни изходи – минимум 2бр на етаж, единият от които може да минава през рампата.
 11. Не се допуска паркиране на автомобили с газови уредби в подземни гаражи и паркоместа, освен ако за тях не е обособена зона с инсталирана система за газсигнализация и аварийна вентилационна система. 

Пожарна безопасност в хотел – изисквания:

 1. Пожарогасители – на етаж се изискват прахов пожарогасител 6кг, воден пожарогасител 9л и пожарогасител с въглероден диоксид 5кг, като при наличие на коридорна система, изискването е за всеки 60м коридор. Ако разполагате с помещения от друг клас пожарна безопасност към хотела, например с ресторант, технически помещения и др., те се оборудват отделно съгласно приложението на наредбата.
 2. Схеми и планове за евакуация – изискват се, включително за всяка хотелска стая(на А4).
 3. Евакуационно осветление – съгласно изискванията на чл.55, ал.3 и 4 от Наредба Iз-1971.
 4. Противопожарни документи – пълна противопожарна документация. Водене на дневник за изключване на тока. Първоначален противопожарен инструктаж и периодичен на всяко тримесечие. Учебна евакуация два пъти в годишно. Изпълнява се само от обслужващия персонал на обекта.
 5. Система за пожароизвестяване – изисква се за хотели с над 100 места, като на същата се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма
 6. Система за пожарогасене – не се изисква.
 7. Вътрешни пожарни кранове – при застроен обем над 5000м3, като на същите се осигурява годишно техническо обслужване от лицензирана фирма.
 8. Указателни табели и знаци - обозначаване на противопожарните съоръжения и техника, евакуационните пътища и изходи, и други (чл.5, ал.4 от Наредба 8121з-647). 

Заключителни идеи:

Има много особености, условности и обстоятелства, които биха могли да променят и повлияят на изискванията. Не се колебайте да изложите своя казус и да получите компетентен отговор на office@gibko-9.com.

8 Responses to “Пожарна безопасност в обекти”

 1. Здравейте, какъв модел пожарогасител е нужен за офис или магазин с квадратура от 16 кв.м? интересувам се и за пожарогасители в автосервиз д св.м не повече от 80кв.м

  • Божидар Иванов says : Отговор

   Здравейте,
   за офис или магазин под 100кв.м. е достатъчен 1бр прахов пожарогасител 6кг АВС.
   За автосервиз до 300кв.м. се изискват 2бр прахови 6кг АВС, 1бр водопенен пожарогасител 9л и 1бр противопожарно одеало тежък тип.

 2. Станислав Георгиев says : Отговор

  Здравейте,притежавам офис с 4 човека служители,какъв пожарогасител ми е нужен?…Благодаря предварително

  • Божидар Иванов says : Отговор

   Здравейте,
   по броя на служителите приемам, че сте под 100кв.м. Можете да вземете пожарогасител с СО2 – 5кг – 102лв с ДДС. Ако ви идва скъп, компромисно можете да закупите прахов пожарогасител 6кг АВС – 42лв с ДДС. И двата удовлетворяват изискванията. В случай, че сте над 100кв.м, трябва освен изброените два, да се снабдите и с воден пожарогасител 9л – 48лв с ДДС.

 3. Николай Николов says : Отговор

  Здравейте , разполагам с почивна база с 15 бунгала на 1700 кв/м. от кой вид и какви пожарогасители да сложа според изискванията.,трябва ли да са във всяко бунгало или може на две три обозначени места.Имаме 2 работника и посетители не повече от 40.

 4. Looking forward to reading more. Great post. Really looking forward to read more. Really Great. Donnie Dragotta

 5. There is a bundle to find out about this. You made nice points also. Benjamin Sebastiano

 6. But wanna comment on few general things, The website pattern is perfect, the content is real superb : D. Eduardo Munhall

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics