Монтаж на система за пожароизвестяване – препоръки и проектиране

by / петък, 19 декември 2014 / Published in Пожароизвестяване, Публикации
Монтаж на система за пожароизвестяване

Монтаж на система за пожароизвестяване

Представяме на Вашето внимание основните и най-важни изисквания и препоръки, които всеки професионалист трябва да спазва при проектиране и монтаж на система за пожароизвестяване:

 • При разделянето на сградата на пожароизвестителни зони трябва да бъде спазено условието – разстоянието за оглед (в рамките на зоната) да не превишава 60 м.
 • Не се допуска обединяването на етажи с различна кота в една зона, освен ако общата им сборна площ за обекта е под 300кв.м.
 • Ръчните пожароизвестители трябва да бъдат монтирани на височина 140см от нивото на пода, по пътищата за евакуация и на евакуационните изходи. Допустимо е отклонение във височината на монтаж с +/- 20см при обстоятелства, които го налагат.
 • Разстоянието между ръчните пожароизвестители трябва да бъде 30м по права линия, когато има директна видимост или 45м в останалите случаи.
 • В случай, че в обекта пребивават хора с ограничена мобилност – разстоянието се намалява респективно на 16м и 25м.
 • Не се допуска монтаж на ръчни пожароизвестители непосредствено до ключове от ел. инсталацията, клавиатури на сигнално-охранителна техника и др. подобни.
 • Минималното ниво на звука на звуковото устройство(сирена) трябва да бъде 65dВ или с 5dВ над фоновия шум (ако продължава повече от 30 секунди).
 • Минималното ниво на звука може да бъде намалено до 60dB, при монтаж в стълбищни клетки или в помещения до 60кв.м.
 • В спално помещение, в зоната на главата на спящия човек, звуковият сигнал от сирената при затворена врата трябва да бъде с ниво не по-ниско от 75dB.
 • Нивото на звуковия сигнал от сирените затихва с 20dB през нормална врата и с 30dB през пожарна врата.
 • Окабеляването на звуковите устройства трябва да бъде организирано така, че в случай на неизправност, поне една сирена да остане работоспособна.
 • За окабеляване на пожароизвестителни инсталации се използва трудно-горим(пожароустойчив) кабел с определено сечение, в зависимост от дължината на кабелните трасета.
 • Кабелите на системите за пожароизвестяване се осигуряват със защита от пряко топлинно въздействие при пожар.
 • Всички външно инсталирани кабели трябва да имат допълнителна механична защита до височина 2м от нивото на пода.
 • Всички метални части на системата, включително инсталационните тръби и окабеляването, трябва да бъдат изолирани от мълниезащитните системи на обекта.
 • Всеки димен пожароизвестител защитава площ с форма на окръжност с радиус 7.5м. Тези окръжности трябва да се застъпват, за да няма „слепи петна“.
 • Максимално допустимата височина на монтаж на димен пожароизвестител е 10.5м
 • Всеки термичен пожароизвестител защитава площ с форма на окръжност с радиус 5 м. Тези окръжности трябва да се застъпват, за да няма „слепи петна“.
 • Максимално допустимата височина на монтаж на термичен пожароизвестител е 9м за диференциални и 7.5м за такива с фиксирана температура.
 • При увеличаване или намаляване на височината на монтаж се променят характеристиките на покритата охраняема площ.
 • В коридори по-тесни от 2м разстоянието между пожароизвестителите може да бъде увеличено, като охраняваните площи не се нуждаят от припокриване. При коридори, по-широки от 2 м, трябва да се спазва стандарта за стая.
 • Не се разрешава монтирането на пожароизвесители на разстояние по-малко от 1м от части на климатични и вентилационни отвори.
 • Минималното отстояние за монтаж на пожароизвесител от осветително тяло е два пъти височината на последното.
 • При монтаж на пожароизвестител до стълбищна клетка или асансьорна шахта, е необходимо отстояние от 1.5м.
 • При закрита стълбищна клетка, се монтира по един пожароизвестител на всяка главна площадка.
 • Тавани с връх с височина до 150мм за топлинни и до 600мм за димни пожароизвестители, могат да се разглеждат като плоски такива. При превишаване на допустимата височина, пожароизвестителите трябва да бъдат монтирани в най-високата точка.
 • Не е нужно да охранявате кухини с височина по-малка от 100см, освен ако оценката на риска от пожар не го изисква.
 • Пожароизвестители не се разполагат на разстояние по-малко от 500 мм от прегради.
 • Ако разстоянието между твърдата преграда и тавана е по-малко от 300 мм, я разглеждаме като стена.
 • Греда/трегер с височина по-голяма от 10% от височината на помещението се разглежда като преграда.
 • Изолаторите за късо съединение трябва да ограничат ефекта от една повреда в линията до охраняема площ от 2000 м2 или 32 пожароизвестителя.
 • При адресируема система, максималната охраняема площ от един лууп е 10000кв.м.
 • За да избегнете фалшивите аларми не използвайте димни пожароизвестители в помещения с естествено запрашаване и задимяване на средата – подземни гаражи, кухни, бойлерни помещения и др.
 • За да избегнете фалшиви аларми, не използвайте термични диференциални пожароизвестители в помещения с естествени резки колебания в температурата на средата – кухни, бойлерни помещения.
 • Температурата на сработване на термичен пожароизвестител с фиксирана температура трябва да превишава с повече от 29°С средната температура и с повече от 4°С максималната температура на охраняемата среда.
 • Стандартната температура на сработване на термичен пожароизвестител с фиксирана температура е 90°С.
 • Устройства с визуално алармиране(строб светлини, светлинни индикатори и флаш лампи) трябва да бъдат монтирани на стена на височина 2.1м от пода. Допуска се да бъдат монтирани и на тавана.

Според степента на защита, системите за пожароизвестяване се делят на:

 • Клас 1 : Пълна защита: обхващане на всички части на сградата.
 • Клас 2: Защита на сектор: обхващане на един или повече определени пожарни сектори в рамките на сградата.
 • Клас 3: Защита на пътя за евакуация: обхващане на евакуационни маршрути и помещения към тези маршрути.
 • Клас 4: Локална защита: обхващане на специфично устройство или функция в сградата, които не образуват непременно цял пожарен сектор.
 • Клас 5: Защита на съоръжение: обхващане на специфична апаратура или съоръжение.

3 Responses to “Монтаж на система за пожароизвестяване – препоръки и проектиране”

 1. Неизвестен says : Отговор

  Статията не е зле. Ще идвам по-често

 2. Николова says : Отговор

  При колко човека минимум на етаж, е задължително да се монтира пожароизвестяване?

  • Божидар Иванов says : Отговор

   Здравейте,
   зависи от конкретния тип обект. Името на имейла Ви cdg_4 ме насочва, че става въпрос за детска градина.
   При РЗП на детската градина над 400кв.м. се изисква система за пожароизвестяване. В тази връзка, за училища се изисква при пиково пребиваване едновременно на повече от 300 човека.

Вашият коментар

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics