Наредба № Iз-2377 е отменена

неделя, 02 ноември 2014 by
Iз-2377

Наредба № Iз-2377 е отменена. С публикуването на Наредба № 8121з-647 на 01.10.2014г. и обнародването ѝ в Държавен вестник, брой 89 на 28.10.2014г., бе отменена Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011г. Събитието беше неочаквано, тъй като от издаването ѝ бяха изминали едва три години. Наредбата преди нея се експлоатира цели седем. В действителност, новата наредба по

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics