Основната движеща сила на фирмата са:

Божидар Иванов

Част от проектантския екип и ръководител на абонаментните дейности. Отговаря за реализацията на всички проекти.

Иван Костов

Част от проектантския екип. Основен консултант и координатор на работата с клиенти във фирмата.

Теодора Алексиева

Част от проектантския екип. Мениджър продажби и ръководител на офисната дейност. Асистент в счетоводното обслужване.

Александър Куртев

Част от проектантския екип. Ръководител на дейностите по инсталиране и поддръжка на продуктите.

Борислав Георгиев

Ръководител на сервизната дейност и спедицията.

Галя Русакова

Счетоводство и контрол.

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics