Наредба № Iз-2377 е отменена

by / неделя, 02 ноември 2014 / Published in Публикации
Iз-2377

Наредба № Iз-2377 е отменена.

С публикуването на Наредба № 8121з-647 на 01.10.2014г. и обнародването ѝ в Държавен вестник, брой 89 на 28.10.2014г., бе отменена Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011г.

Събитието беше неочаквано, тъй като от издаването ѝ бяха изминали едва три години. Наредбата преди нея се експлоатира цели седем.

В действителност, новата наредба по същество е почти същата, новите неща са малко, дори и повечето от номерата на членовете са се запазили. Като цяло е положителна крачка напред – има някои дискусионни моменти от предната наредба, които са утвърдени в настоящата.

Наличните документи по Наредба Iз-2377, не е необходимо да бъдат разработвани наново, стига да няма промени в условията, при които са издадени.

Има промени в изискванията относно разполагането на схеми за евакуация.

Добавени са изисквания за монтаж на пожарогасители, както и правила за контрола на наличието и изправността им.  Вече е утвърден и 30-дневен максимален срок от дата до дата за контролния им преглед.

Възложена е  пряка отговорност на лицата, които отговарят и оперират със системи за пожароизвестяване, пожарогасене и такива за управление на дим и топлина.

Въведен е терминът “СГУ“ – системи за гласово уведомяване или т.нар. системи за оповестяване, които отсъстваха изобщо в предната наредба. По настоящем и те подлежат на ежемесечна абонаментна поддръжка.

Добавени са и други интересни неща и детайли.

Като цяло, новата Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г е крачка напред в посока на пожарната безопасност на обектите в експлоатация. Можете да я разгледате ТУК >>>

Вашият коментар

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics