Изработване на схеми за евакуация на хотел

by / неделя, 14 септември 2014 / Published in Публикации
Изработване на схеми за евакуация на хотел

Изработване на схеми за евакуация на хотел

Предлагаме на вашето внимание реализиран от нас проект за схеми за евакуация на хотел.

Съгласно Наредба Iз-1971, хотелите са с клас на функционална пожарна опасност Ф1.2.  За този клас съобразено с Наредба Iз-2377, се изисква изработване на схеми за евакуация, независимо от броя на пребиваващите.

За да спазим всички нормативни изисквания, разположихме схема за евакуация на всеки 15-20м по пътя на евакуация, съответстващо на категория обитатели ‘Б’. Поставихме такава и на вътрешната страна на вратата на всяка стая, като спрямо последните изменения на наредбата се допуска минималният размер на всяка схема за евакуация от А3, да бъде пренебрегнат и заменен с А4 за тези позиции. Важно е да се отбележи, че единственият случай, в който се допуска монтиране на схема за евакуация да бъде на подвижни части (врати и др.) е този.

Потокът от хора беше разделен на две и насочен към общите за етажа два разсредоточени евакуационни изхода. Възлите на системите и оборудването, свързани с евакуацията бяха отбелязани върху схемата с одобрени знаци по Наредба РД-07/8. Бяха добавени инструкции – специални мерки за евакуация, изискващи се за категория по функционална пожарна опасност Ф1.2. Схемите бяха разработени като двуезични, тъй като в хотелите пребивават чужденци и преводът на английски език е задължителен. Беше разработен и интегриран ситуационен план във всяка една схема за евакуация – разположение на околните сгради и улици, както и точното място, определено за сборен пункт на евакуиращите се. Бяха отбелязани също и местата на пожарния хидрант и спирателния вентил за газ. Ориентацията на ситуационния план спрямо основния чертеж се запазва при всяка от проекциите – респективно при завъртане на основния чертеж, се завърта и ситуационния план.

Във всяка индивидуална проекция  на схема за евакуация на стая, положихме отличителна щриховка, спомагаща за по-бързото локализиране и ориентиране на гледащият я.

На приложените снимки виждате индивидуална проекция на схема за евакуация, разположена в общите части и такава разположена в стая 202 на хотела, за един и същи етаж. Индивидуалните проекции и разположения на чертежа се налагат, за да може евакуиращият се максимално бързо да се ориентира и посоките ‘ляво’ и  ‘дясно’ да съвпаднат с действителните. Посоката нагоре трябва да се явява пред вас, а надолу – зад гърба ви.

Така разработените и монтирани схеми за евакуация бяха одобрени от органите на ДПК към РСПБЗН и отличени със своя професионализъм и детайлност. Повече информация за този проект – 0898 707015 Божидар Иванов.

Изработване на схеми за евакуация на хотел

Изработване на схеми за евакуация на хотел
Изработване на схеми за евакуация на хотел

Вашият коментар

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics