Изграждане на система за газсигнализация към кухня, разположена в сутерен

by / петък, 22 август 2014 / Published in Публикации
Изграждане на система за газсигнализация

Много от съществуващите ресторанти и заведения в центъра на гр. София са с разпределение – зали за консумация на кота 0.00 и кухня в сутерен. Всяка кухня, която е с непрекъснат работен процес, най-често се оборудва с уреди за готвене на газ за нуждите си. За да могат да бъдат експлоатирани такива кухни в сутерена, се налага собственикът да спази две основни изисквания по отношение на пожарната безопасност :

  1. Бутилките с газ трябва да бъдат изведени извън сутерена;
  2. Трябва да бъде изградена комплексна система за газсигнализация.

Предлагаме на Вашето внимание цялостно решение, реализирано в ресторант в центъра на гр. София.

Реализация на блокировка на система за газсигнализация

Реализация на блокировка на система за газсигнализация

Бутилките с газ бяха изведени извън сутерена и кухнята на обекта, посредством медна тръбна разводка. Беше монтиран газов колектор на мястото за съхранение на бутилките – с два входа, два спирателни крана, контролен манометър и регулатор на налягане. На изхода на колектора беше монтиран магнет вентил за прекъсване подаването на газ към котлоните и другото оборудване. Управляващият сигнал се подава от газсигнализираща централа свързана с детектор за пропан бутан, монтиран ниско над пода в обема на кухнята, в близост до местата на снадките, където би могло най-вероятно да се случи изтичането на газ. Освен към магнет вентила, газсигнализащата централа подава сигнал към взривозащитен вентилатор, разположен също в кухнята, за аварийно извеждане на загазованата среда извън сградата. Същият беше монтиран редом с цяло трасе въздуховоди. За обезпечаване на работата му беше изградена автоматика с термо-защита и контактор. За уведомяване на пребиваващите при авария, бе монтирана взривозащитена сирена в кухнята и обикновена в залата на ресторанта на кота 0.00.

Така изградената система бе приета от органите на ДПК на РС ПБЗН без забележки и освен, че собственикът няма да има повече проблем с контролните органи, сигурността на персонала и посетителите беше обезпечена. За повече информация по проекта – 0888 527 290  Иван Костов.

 

Вашият коментар

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics